Juridische en beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen mogen uitsluitend door beëdigde vertalers uitgevoerd worden. Beide zaakvoerders van Sauvilair bvba hebben officieel bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout de eed afgelegd. Het is ook deze rechtbank die de beëdigde vertaling legaliseert.

Voorbeelden van te vertalen documenten:
- geboorteakten
- contracten
- dagvaardingen
- deurwaardersexploten
- diploma’s
- huwelijksakten
- notariële akten
- statuten
- testamenten
- vonnissen

Onze vertalingen komen in vorm en opmaak met het origineel overeen. Dat vergemakkelijkt de controle door de administratie. Sauvilair bvba biedt voor deze vertalingen totaaloplossingen aan door het legalisatieproces voor u volledig af te handelen.