Beëdiging & legalisatie

Tolken

Apostille

Vertalen

Samen 32 jaar in het vak

Katrin Geissler
moedertaalspreker Duits

Beëdigd vertaler Duits, Nederlands en Engels, Rechtbank van Eerste Aanleg Turnhout, 2 april 1998.

Leo Sauvillers
moedertaalspreker Nederlands

Beëdigd vertaler/tolk Nederlands, Frans, Engels en Duits, Rechtbank van Eerste Aanleg Turnhout, 5 maart 1998.